על שלטים מעוצבים לכניסה לבית במגזין "מיס מנדלה" ספטמבר 20, 2021 16:36

עמנואלה ביינר כותבת על אומניות ויוצרות מקומיות שמכינות שלטים מעוצבים לכניסה לבית במגוון טכניקות. 

שמחה לקחת חלק בכתבה הזו. 

 לכתבה במגזין כאן